Olen Facebookissa!
 

 

Lainausehdot

 

1. Lainaaja sitoutuu noudattamaan taidelainauksen ehtoja. Lainaajan on oltava 18 vuotta täyttänyt ja sopimusta tehtäessä hänen on esitettävä voimassa oleva henkilöllisyystodistus.

2. Lainaaja on velvollinen ilmoittamaan Galleria Paula Oksmanille yhteystietonsa. Jos tietoihin tulee muutoksia, on niistä ilmoitettava viipymättä taidelainaamoon.

3. Laina-aika sovitaan täysinä kuukausina. Laina-aikaa voidaan ennen sen päättymistä sopia jatkettavaksi. Teoksen voi myös ostaa heti tai myöhemmin laina-aikana lunastaa omaksi.

4. Lainattaessa maksetaan vähintään ensimmäisen kuukauden lainausmaksu. Muut kuukausimaksut suoritetaan etukäteen. Eräpäivä sovitaan lainaussopimuksessa.

5. Teosta omaksi lunastettaessa hyvitetään siitä jo maksetut kuukausimaksut.

6. Lainausajan päättyessä on teos palautettava tai uusittava jatkosopimus. Teoksen omistusoikeus siirtyy lainaajalle, kunnes teoksen hintaa vastaava summa on lainana yhteensä suoritettu.

7. Teoksen lainausmaksu on 5 % sen lähimpään ylöspäin viiteenkymmeneen tai sataan euroon pyöristetystä hinnasta. Maksu on kuitenkin vähintään 50 euroa/kk.

8.Teoksen hintaan sisältyy eriteltynä  arvonlisävero (10%).

9. Lainaaja voi palauttaa tai vaihtaa teoksen ennen kuin sovittu laina-aika on päättynyt. Mikäli lainaaja on suorittanut lainaa 500€ tai enemmän, on hän oikeutettu palautuksen yhteydessä saamaan maksettua määrää korvaavan teoksen. (yli 500€ suoritukset kerryttävät pääomaa)

10. Lainaaja on velvollinen korvaamaan teokselle laina-aikana aiheutuneet vahingot. Galleria Paula Oksman ei ole vakuuttanut teoksia.

11. Jos teosta ei palauteta sopimuksen päättymispäivään mennessä, on lainaaja velvollinen suorittamaan seuraavan kuukauden lainausmaksun. Jos lainaaja ei kehotuksesta huolimatta maksa seuraavan kuukauden maksua eikä ole palauttanut teosta  kuukauden kuluessa sopimuksen päättymisestä, on hän velvollinen lunastamaan teoksen omakseen. Mahdolliset perimiskulut voidaan veloittaa lainaajalta.

 
Kommentit(0)